Quy Trình Làm Việc

Bước 1: Gặp trực tiếp, trao đổi và khảo sát

Bước 2: Ký hợp đồng thiết kế & lên bản vẽ 3D, 2D

Bước 3: Chốt bản vẽ, gửi báo giá chi tiết

Bước 4: Ký hợp đồng thi công, sản xuất và thi công lắp đặt hoàn thiện

Bước 5: Nghiệm thu và bàn giao